Hakkımızda

Hayatın her alanındaki sorunları irdelemek ve yaratmaya çalıştığı tartışma ortamı ile beraber daha iyi bir gelecek ufkunu şekillendirmeye çalışan R-Yayıncılık, 2013 yılında kuruldu.
Dünya’da ve ülkemizde açılan konu başlıklarını derinleştirerek bunları okurlarına ulaştırmayı kendine ilk hedef belirleyen R-Yayıncılık, bununla beraber tartışma kültürünü yükseltmeyi ve daha önce tartışılmamış konuları gündemine alarak Türkiye’deki yayıncı kuruluşları da bir adım öte taşımayı kendine görev biliyor.
Redaksiyon Dergi, Yol Dergi, Monthly Review, Yediden Yetmişe, Eleştirel Pedagoji, RedPolitik ve RedSista gibi süreli yayınları ve bunun yanında  çeşitli süresiz yayınları üzerinden faaliyet gösteren R-Yayıncılık, özel olarak gündemine aldığı konular üzerinden birçok kitap da basmıştır. Politika, uluslararası ilişkiler disiplini, edebiyat, kültür, sanat ve çocuklar üzerine çok çeşitli konularda çalışma yürüten R-Yayıncılık; yeni alanlar açmak üzerine de çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.
Dünya’da ve Türkiye’de değişime inanan R-Yayıncılık, bu değişimin imkanlarını, nasıllarını ve sonuçlarını araştırmak üzere çıktığı yolda büyük bir kararlılıkla yürümeye devam ediyor